travel together
Restaurant

Sai Kaew Beach Resort

ราคาเริ่มต้น 2,799.- บาท /ห้อง/คืน
*ลูกค้าใช้สิทธิ์จ่ายเพียง เริ่มต้น 1,679 บาท ต่อคืน
(ราคารวมอาหารเช้า เรือรับ-ส่ง และที่จอดรถบนฝั่ง)

Restaurant

Baan Ploy Sea

ราคาเริ่มต้น 2,899.- บาท /ห้อง/คืน
*ลูกค้าใช้สิทธิ์จ่ายเพียง เริ่มต้น 1,739 บาท ต่อคืน
(ราคารวมอาหารเช้า เรือรับ-ส่ง และที่จอดรถบนฝั่ง)

Restaurant

Ao Prao Resort

ราคาเริ่มต้น 3,999.- บาท /ห้อง/คืน
*ลูกค้าใช้สิทธิ์จ่ายเพียง เริ่มต้น 2,399 บาท ต่อคืน
(ราคารวมอาหารเช้า เรือรับ-ส่ง และที่จอดรถบนฝั่ง)

Restaurant

Le Vimarn Cottages & Spa

ราคาเริ่มต้น 4,999.- บาท /ห้อง/คืน
*ลูกค้าใช้สิทธิ์จ่ายเพียง เริ่มต้น 2,999 บาท ต่อคืน
(ราคารวมอาหารเช้า เรือรับ-ส่ง และที่จอดรถบนฝั่ง)

Restaurant

Paradee

ราคาเริ่มต้น THB 11,000.- บาท /ห้อง/คืน
*ลูกค้าใช้สิทธิ์จ่ายเพียง เริ่มต้น 8,000 บาท ต่อคืน
(ราคารวมอาหารเช้า เรือรับ-ส่ง และที่จอดรถบนฝั่ง)